Om föreningen
Projekt      
Aktuellt      
Bidragsansökan
Medlemskap
Styrelsen    
Kontakta oss
Länkar      
Donatorer  

 

 
är de tre honnörsord som Malmö Förskönings- och Planteringsförening har verkat efter i mer än 125 år.

Malmö Förskönings- och Planteringsförening är en helt ideell och opolitisk förening instiftad 1881 för att göra den växande industristaden grönare, vackrare och hälsosammare. 

Genom 1900-talet har fokus lagts på offentlig utsmyckning och bevarande av kulturmiljöer. Kapitalet för dessa insatser kommer från generösa, privata donatorer som önskat stödja Föreningens syfte att göra vår stad trivsam och vacker. 

Föreningens ändamål är att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet i Malmö samt att verka för försköningar såsom planteringar och konstnärlig utsmyckning.

 

 

© 2012 MFPF. Foto: Merja Diaz, Jonas Andréasson och Jacob Faxe.