Tidigare insatser

Non Violence - Carl Fredrik Reuterswärd

Börshuset (1991)

Vid John Lennons död reagerade konstnären Carl Fredrik Reuterswärd kraftfullt mot det tilltagande våldet i världen och tecknade i vredesmod en revolver med knuten pipa.

Han förädlade sin idé i många olika tekniker tills han slutligen lät gjuta den i brons i tre exemplar. Det första exemplaret inköptes av Luxemburgs regering och donera- des till FN i New York där det står på piazzan utanför huvudkontoret som en av världens mest fotograferade skulpturer. Det andra exemplaret inköpte Föreningen och donerade till Malmö Stad med placering vid Börs- huset 1992. Platsen var då porten till Malmö via båtar, flygbussar och tåg.

Detta budskapet om ” icke våld” har blivit symbol för en världsomspännande rörelse och skulpturen finns idag i olika storlekar på många platser, bl.a vid Olympiska Kommitténs säte i Schweiz. Det tredje exemplaret står centralt placerat i Luxemburg.